logo-anma sm

Polityka prywatności

Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest firma : PPH ANMA Andrzej Matyja z siedzibą w Koziegłowach – 42-350 Koziegłowy ul. Żarecka 30
  2. Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy sprzedaży i gromadzone w celach podatkowo – skarbowych.
  3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja w/w celu.
  4. Administrator Danych Osobowych nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Dostęp do Pana/Pani danch osobowych posiadają jedynie firmy ściśle współpracujące a Administratorem i posiadające z nim umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (np dostawcy usług prawnych, biura rachunkowe ) oraz organy upoważnione do otrzymania takich danych w wyniku innych regulacji prawnych (np prokuratura, sąd, policja)
  6. Dane osobowe będą przechowywane prze okres niezbędny do zrealizowania celu, maksymalnie 20 lat.
  7. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi prosimy o kontaktowanie się z firmą PPH ANMA Andrzej Matyja
This site is registered on wpml.org as a development site.